Youtube

Past Presidents & Vice Presidents

Year Centre Name of President Name Of Vice President

1969

Mumbai

Mr. D. R. Bhise

Mr. B. G. Walimbe

1970

Mumbai

Mr. D. R. Bhise

Mr.B. G. Walimbe

1971

Mumbai

Mr. V. K. Paranjape

Mr.R. V. Abreu

1972

Mumbai

Dr. B. V. Bhoota

Mr.A. R. Kanga

1973

Mumbai

Mr. U. J. Bhatt

Mr.L. G. Dhaygude

1974

Vadodara

Mr. R. S. Mehta

Mr.S. T. Khare

1975

Chennai

Mr. N. Majumdar

Mr.S. P. Unvala

1976

Nagpur

Mr.S. T. Khare

Mr. M. L. Shah

1977

Ahmedabad

Mr.L.G. Dhaygude

Mr. S. R. Kshirsagar

1978

Mumbai

Mr.V. D. Desai

Mr. C. E. S. Rao

1979

Delhi

Mr. T. R. Krishna Rao

Mr. A. R. Doshi

1980

Chennai

Dr. B. B. Sunderasan

Mr. A. R. Doshi

1981

Pune

Mr. A. R. Kanga

Mr. V. M. Shidhaye

1982

Hyderabad

Mr. A. R. Doshi

Mr. S. K. Tasgaonkar

1983

Mumbai

Mr.J. D. Cru'z

Mr. S. K. Tasgaonkar

1984

Vadodara

Mr. Shantibhai Amin

Dr. A. D. Patwardhan

1985

Bangalore

Mr.V. M. Shidhaye

Dr. A. D. Patwardhan

1986

Nagpur

Mr.B. V. Rotkar

Mr. A. F. Khan

1987

Delhi

Mr. S. P. Unvala

Mr. V. Venugopalan

1988

Indore

Mr. V. Venugopalan

Mr. R. S. Gaitonde

1989

Coimbatore

Mr. C. E. S. Rao

Mr. S. Srinivasan

1990

Pune

Mr. S. Srinivasan

Mr. S. S. Patwardhan

1991

Ahmedabad

Mr. S. S.Patwardhan

Mr. K. G. Dave

1992

Hyderabad

Mr. K. G. Dave

Pro. S. J. Arceivala

1993

Mumbai

Pro. Soli J. Arceivala

Mr.S. Prakash

1994

Delhi

Mr. S. Prakash

Mr. S. S. Raghuwanshi

1995

Indore

Mr. S. Raghuwanshi

Mr.S. Sraghuwanshi/S. D. Armal

1996

Jodhpur

Mr. R. M. Sagane

Mr.S. D. Armal/Dr. T. A. Sihorwala

1997

Kolkata

Mr. R. M. Sagane

Mr.S. D. Armal/Dr. T. A. Sihorwala

1998

Chandigarh

Dr. S. D. Armal

Dr.T. A. Sihorwala/Mr.D.K. Bhasale

1999

Lucknow

Dr. S. D. Armal

Dr.T.A. Sihorwala/Mr. D.K. Bhasale

2000

Bhopal

Dr. T. A. Sihorwala

Mr. D. K. Bhasale

2001

Thiruva- nthapuram

Mr. D. K. Bhasale

Mr. R. Ramanujam

2002

Bangalore

Mr. R. Ramanunjam

Mr.B. Shreenivasan Reddy

2003

Delhi

Mr. B. Shreenivasan Reddy

Mr. G. C. Nandwani

2004

Ahmedabad

Mr. G. C. Nandwani

Mr. B. J. Vasavada

2005

Hyderabad

Mr. B.J. Vasavada

Mr. B.V.L.N. Prasad

2006

Jaipur

Mr. B.V.L.N. Prasad

Mr. O.P. Goyal

2007

Mumbai

Mr. O.P. Goyal

Mr. M.V. Domkondwar(upto 12/5/07)
Dr. S.V. Dahasahasra (from 19/12/07)

2008

Indore

Dr.S.V.Dahasahasra

Mr.Sudhir Saxena

2009

Hyderabad

Mr.B.Chandrasheker

Mr. K.M.L. Mathur

2010

Jodhpur

Mr. K.M.L. Mathur

Mr. P.T.G. Sundaram

2011

Chennai

Mr. R. Ragunathan

Mr. R.N. Gupta

2012

Raipur

Mr. R.N. Gupta

Mr.R.G. Holani

2013

Pune

Mr. V.R. Kalyankar

Mr. T. Venkataraju

2014

Bangalore

Mr. T. Venkataraju

Mr. Bappa Sarkar

2015

Kolkata

Mr. Bappa Sarkar

Dr. Hemant C. Landge

2016

Mumbai

Dr. Hemant C. Landge

Dr. Rajesh Gupta

2017

Nagpur

Dr. Rajesh Gupta

Mr. Uttam P. Parsekar

2018

Goa

Mr. Uttam P. Parsekar

Mr. K.K.Songaria

2019

Bhopal

Mr. K.K.Songaria

Dr. Dineshwar Prasad Singh

2020

Patna

Dr. Dineshwar Prasad Singh

Dr. M. Satyanarayana

2021

Hyderabad

Dr. Satyanarayana

Er. Pramod Kumar Sinha

2022

 

Er.Pramod Kumar Sinha

Er. Subhash B. Bhujbal