Chairman

Er. N.M. Bangare

 • Office:
  General Manager (Co-Ordination), Ramnath Group, Ramnath City, Koradi Road, Mouza Bhokara, Nagpur.
 • Mob.:
 • Residence:
  128, Baji Prabhu Nagar, Pandrabodi, Ramnagar, Nagpur 440033.
 • Tel.:
 • Email:

Hon. Secretary

Dr. Smt. Kalpana S. Bhole

 • Office:
  Asst. Chief Engineer Maharashtra Jeevan Pradhikaran Region, Building ‘A’ First Floor, Near C.P. Club, Civil Lines, Nagpur 440001
 • Residence:
  Dwarka, 23 Cosmos Town, Nagpur – 440022
 • Tel.:
 • Mob.:
 • Email:
Centre's Office
IWWA - Nagpur CENTRE C/o.
North Ambazari Road, Shankar Nagar Square, Nagpur 440010.

Email : vasantmhaisalkar@yahoo.com